Homologació i gestió de proveïdors

Els nostres criteris d'homologació de proveïdors són:

- Proximitat.

- Servei.

- Preus.

- Terminis de lliurament


Els criteris que seguim per a avaluar als nostres proveïdors de matèria primera, així com de procés extern són:

- Que el lliurament sigui puntual.

- Que les característiques i l'estat del producte siguin correctes.

- Que la quantitat rebuda sigui l'acordada