POLÍTICA DE QUALITAT

Mitjançant la present política de Qualitat, la direcció de VALLS LÀSER pretén transmetre els principis bàsics que guien el comportament del personal i les activitats que l'empresa realitza:

 1. Considerem la Qualitat com un dels pilars fonamentals de l'estratègia empresarial.  
 2. Entenem la Qualitat com la satisfacció de les necessitats i expectatives, no solament dels clients, sinó també dels proveïdors i personal de l'empresa. Entre les mesures adoptades en el nostre compromís amb la satisfacció del client es troben:
  • La revisió de les entrades del client amb l'objectiu d'entendre clarament el producte sol·licitat i poder garantir-lo, comunicant-li al mateix les possibles desviacions que puguem detectar.
  • Verificació de la matèria primera i del producte en cada fase de fabricació per assegurar que en tot moment es compleixen els requisits.
 3. Treballem per l’augment de la nostra imatge de marca assolida mitjançant l’acompliment dels següents requisits:
  • Ús de tecnologies d’avantguarda dins del sector.
  • Solucions integrals
 4. Tenim un ferm compromís amb la millora contínua com a principi bàsic de competitivitat i el compromís de complir amb els requisits aplicables. Aquests aspectes es materialitzen en la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat i la fixació d’uns objectius de la Qualitat que permeten el desenvolupament d’aquesta política.