Politica de privacitat

Avís Legal
Adreça: carrer Licoristes 22 nau 10 – 43800 Valls
Telèfon: 977 614 182
Correu electrònic: vallslaser@vallslaser.com
 
Sobre la Propietat Legal i el Copyright
El propietari d’aquest web i el seu contingut és l’empresa Valls Làser. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Valls Làser exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells. Valls Làser es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent. Valls Làser declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.
 
Condicions d’Utilització del Web
Valls Làser ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. Valls Làser es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en aquesta web podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Valls Làser es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Valls Làser, que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.
 
Política de Protecció de Dades Personals
Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals. Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Valls Làser són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. Valls Làser, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la LO 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats, i si s’escau, avaladors de l’entitat jurídica firmant, queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Valls Làser, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Valls Làser, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Valls Làser.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Valls Làser. Valls Làser pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

Gràcies a les cookies, resulta possible que Valls Làser reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.